Diplôme à distance
Diplome “Státní jazyková zkouška z češtiny” à distance — eva­lua­tion d’un projet pilote
avec Milada Krbcová (Jazyková škola hl. m. Prahy),
Jan Rubeš (Uni­ver­sité Libre de Bruxelles),
Dana Sla­bo­chová (Uni­ver­sité Libre de Bruxelles — Karlova uni­ver­zita v Praze)

20 – 21/6/2003

Evé­ne­ments 2017
Evé­ne­ments 2016
Evé­ne­ments 2015
Evé­ne­ments 2014
Evé­ne­ments 2013
Evé­ne­ments 2012
Evé­ne­ments 2011
Evé­ne­ments 2010
Evé­ne­ments 2009
Evé­ne­ments 2008
Evé­ne­ments 2007
Evé­ne­ments 2006
Evé­ne­ments 2005
Evé­ne­ments 2004
Evé­ne­ments 2003
Evé­ne­ments 2002
Evé­ne­ments 2001
Evé­ne­ments 2000
Evé­ne­ments 1999
Evé­ne­ments 1998